Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Η κλασική Αθήνα

Μια πρώτη, σφαιρική εικόνα για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή στην αρχαία Αθήνα μπορείτε να πάρετε από την παρακάτω παρουσίαση. Από εδώ μπορείτε και να τυπώσετε φωτογραφίες για την εργασία στην τάξη σας.