Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Εργασία για την τοπική ιστορία της Περαίας με τη Γ' γυμνασίου

Στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας που διδάσκεται συμπληρωματικά με το μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στην τρίτη γυμνασίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του γυμνασίου μας ανέλαβαν το ρόλο του ερευνητή-ιστορικού. Αξιοποιώντας τις αρχές της προφορικής ιστορίας έγιναν οι ίδιοι ιστορικοί-ερευνητές, στην προσπάθειά τους να αναδείξουν την πληθυσμιακή εξέλιξη της Περαίας. Υλικό και πληροφορίες για τη θεωρία, τις μεθόδους και τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της προφορικής ιστορίας μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

:Προφορική Ιστορία και Σχολείο:Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρίακαι η διδακτική της αξιοποίηση

Η μνήμηαφηγείται την πόλη: Με την ευκαιρία του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Προφορικής Ιστορίας, 6-9 Μαρτίου 2014