Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Επαναληπτικές ασκήσεις αρχαίας ελληνικής γλώσσας α' γυμνασίου

Εσείς τις ζητήσατε! Ανταποκρινόμενη στις παρακλήσεις σας, προτείνω κάποιες επαναληπτικές ασκήσεις για τη γραμματική και το συντακτικό των αρχαίων της α' γυμνασίου. Λύνονται on line και έτσι μπορείτε να δείτε το ποσοστό επιτυχίας σε κάθε άσκηση μόλις την ολοκληρώσετε. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες. Επισημαίνω, ωστόσο, ότι αποτελούν απλές προτάσεις για εξάσκηση και έλεγχο γνώσεων και δεν εξαντλούν τα όσα διδαχτήκατε στο σχολείο.


Α. Γραμματική 
Β' κλίση ουσιαστικών (άσκηση 1άσκηση 2).

Α' κλίση ουσιαστικών  (άσκηση 1άσκηση 2άσκηση 3άσκηση 4άσκηση 5).

Προσωπική αντωνυμία άσκηση.

Η δεικτική αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο

Το ρήμα ειμί.

Ενεργητική φωνή βαρύτονων ρημάτων, οριστική: ενεστώτας, παρατατικός (άσκηση 1, άσκηση 2), μέλλοντας, αόριστος.

Β. Συντακτικό
Βασικοί όροι της πρότασης: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο.