Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα αποσπάσματα των ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με τον μικρασιατικό πόλεμο.

Σχετικά με τις συνθήκες λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου:
http://www.youtube.com/watch?v=rvzj2nncUlE


Σχετικά με τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή της Σμύρνης:
http://www.youtube.com/watch?v=maKyqMTNwuY


Σχετικά με τα γεγονότα που ακολούθησαν την καταστραφή:
http://www.youtube.com/watch?v=Co3Gbz6zvPI