Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

Επαναληπτικό σταυρόλεξο για τις ενότητες 5, 6 και 7

Να και ένα επαναληπτικό σταυρόλεξο για τις ενότητες 5, 6 και 7 (χωρίς τις απαντήσεις!). Δε χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα για να το κατεβάσετε σε αυτή τη μορφή. Καλή διασκέδαση!
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Σταυρόλεξο για το πρώτο κεφάλαιο της Ιστορίας Γ' Γυμνασίου

Οι απαντήσεις για το σταυρόλεξο αυτό βρίσκονται στις τρεις πρώτες ενότητες του βιβλίου, οι περισσότερες σε αυτές για το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Για να μπορέσετε να ανοίξετε το αρχείο με το σταυρόλεξο, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα με το οποίο δημιουργήθηκε. Θα το βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο: http://www.eclipsecrossword.com/ . Η εγκατάσταση είναι εύκολη και γρήγορη. Απλά ακολουθείστε τα βήματα!

Το σταυρόλεξο:  


Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Η γαλλική επανάσταση

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το - σύντομο - ντοκιμαντέρ για τη γαλλική επανάσταση που συζητήσαμε και στο σχολείο.

http://www.youtube.com/watch?v=kY7Po98XHHY