Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

To padlet των φιλολόγων του νομού Χαλκιδικής

 Σ' αυτόν τον διαδικτυακό πίνακα ανακοινώσεων οι φιλόλογοι του νομού Χαλκιδικής μπορούμε να καρφιτσώνουμε ό,τι βρίσκουμε ενδιαφέρον και σχετίζεται ευρύτερα με τις ανθρωπιστικές σπουδές: διαδικτυακές πηγές, σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.ο.κ. Πρόκειται για μια προσπάθεια να άρουμε τη δυσκολία των περιορισμών της γεωμορφολογίας του νομού μας και να δομήσουμε μια συνεργατική κοινότητα εκπαιδευτικών. Κάθε συνεισφορά είναι ευπρόσδεκτή!

https://el.padlet.com/kpekati/padlet-5oeekey9w3cx00wi 


Έγινε με το Padlet

Δεν υπάρχουν σχόλια: