Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των σχολείων

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ολικού παγετού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τις τελευταίες 15 τουλάχιστον ημέρες, ανακοινώνεται από το δήμο Θερμαϊκού ότι αύριο, Δευτέρα, 9/1/2017, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των μαθητών μας και η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε με σχετική αοακοίνωση.