Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Υφαντική τέχνη

Ένα ενδιαφέρον βίντεο για την ύφανση σε οριζόντιο αργαλειό.

Ιστορία και χρονογραμμές

Η τοποθέτηση γεγονότων, περιόδων και χρονολογιών κατά τη χρονολογική διαδοχή τους μας βοηθά ιδιαίτερα να κατανοήσουμε την αλληλουχία των ιστορικών φάσεων και να συσχετίζουμε μεταξύ τους πληροφορίες, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό πλέγμα κατανόησης του παρελθόντος. Εύχρηστο εργαλείο και μορφή άσκησης είναι, κατά συνέπεια, η κατασκευή χρονογραμμών. Ενδεικτικά παραδείγματα βλέπετε παρακάτω: