Αρχαία ελληνική γλώσσα γ' γυμνασίου

Επαναληπτικές ασκήσεις*, για όσους και όσες θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους λίγο πριν την έναρξη της Α' Λυκείου. Καλό είναι να ρίξετε μια ματιά στη θεωρία της Γραμματικής και του Συντακτικού (μπορείτε να βρείτε εδώ τη Γραμματική και εδώ το Συντακτικό), είτε από τα αντίστοιχα βιβλία αναφοράς που σας μοίρασαν στο σχολείο, είτε από τα βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών των αντίστοιχων τάξεων.


Α. Γραμματική


1. Ύλη α΄γυμνασίου

Τονισμός και πνεύματα

Οριστικό άρθρο (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο)

Ουσιαστικά της β' κλίσης (αρσενικόθηλυκόουδέτερο)

Προσωπικές αντωνυμίες

Ουσιαστικά α' κλίσης (αρσενικά σε -ας, αρσενικά σε -ης, θηλυκά σε -α, -ας, θηλυκά σε -α, -ης, θηλυκά σε -η, -ης)

Δεικτική αντωνυμία ουτος, αυτη, τουτο

Οριστική ειμί (ενεστώτας, παρατατικός)

Οριστική βαρύτονων ρημάτων ενεργητικής φωνής: ενεστώτας, μέλλοντας, παρατατικός, αόριστος  (1, 2), παρακείμενος (1, 2), υπερσυντέλικος

Απαρέμφατο, μετοχή ενεργητικής φωνής

Οριστική ενεστώτα ειμί2. Ύλη β' γυμνασίου

γ' κλίση ουσιαστικών (η θλίψις, ο ιερεύς, η πατρίς, ο αγών, ο πνεύμων)

Οριστική μέσης φωνής: ενεστώτας, μέλλοντας, παρατατικός (1, 2), αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος


Απαρέμφατο, μετοχή μέσης φωνής

Οριστική μέλλοντα ειμί

Υποτακτική ενεργητικής φωνής

Υποτακτική ενεστώτα ειμί

Υποτακτική μέσης φωνής

Ερωτηματική και αόριστη αντωνυμία

Προστακτική ενεργητικής φωνής

Προστακτική μέσης φωνής


3. Ύλη γ' γυμνασίου


Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Ευκτική ενεργητικής φωνής: ενεστώτας, μέλλοντας, αόριστος, παρακείμενος

Ευκτική μέσης φωνής: ενεστώτας, μέλλοντας, αόριστος, παρακείμενος

Αόριστος β': ενεργητική φωνή, μέση φωνή

Παθητικοί χρόνοι: μέλλοντας, αόριστος
Β. Σύνταξη

Υποκείμενο

Κατηγορούμενο

Αντικείμενο (1, 2)

Τα είδη της μετοχής

Παθητική σύνταξη - ποιητικό αίτιο

Τα είδη του μορίου αν

Σύνδεση των προτάσεων

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις* οι ασκήσεις αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα Ελληνικός Πολιτισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: