Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείαςτων Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας τωνΗμερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Ημερησίων και των ΕσπερινώνΓυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Δεν υπάρχουν σχόλια: